Aanmelden

 

Juli 2023: OP DIT MOMENT NEMEN WIJ GEEN NIEUWE PATIËNTEN AAN

 mails met aanmeldingen worden op dit moment niet beantwoord

U kunt zich aanmelden door een email naar info@praktijkreestenregge.nl te sturen met daarin uw naam en telefoonnummer. Binnen een week wordt u teruggebeld. In dit eerste, kosteloze, telefonische gesprek wordt samen met u bekeken  of wij iets voor u kunnen betekenen. Indien dit zo is dan wordt er een intakegesprek gepland. U ontvangt van ons per email, een bevestiging van deze afspraak. De bijlage van deze  afspraakbevestiging bevat een aanmeldformulier. Wij vragen u dit formulier ingevuld terug te sturen per email. 

Tijdens het eerste gesprek, dat circa 60 minuten zal duren, komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hulpvraag
  • Psychische klachten, psychosociale problemen en relationele problemen
  • Eerdere hulp die u heeft gehad
  • Huidig functioneren op belangrijke levensgebieden
  • Levensverhaal
  • Medicatiegebruik
  • Lichamelijke gezondheid
  • Eventueel gebruik van verslavende middelen en/of verslavende activiteiten

Het kan zijn dat een intakegesprek van een uur niet volstaat. Indien dit zo is, wordt een vervolg intakegesprek met u gepland. Aan het eind van de intake-fase zal met u besproken worden welke behandeling wij adviseren en hoe deze behandeling vorm zal worden gegeven. Indien ons advies aansluit bij uw wensen en behoeften en u wilt met ons een behandeling aangaan, dan wordt gezamenlijk met u een behandelplan opgesteld. In dit plan wordt een korte schets gegeven van uw problematiek en worden een aantal doelen vastgesteld waaraan u wilt werken. De huisarts krijgt een kopie van dit behandelplan

Wij vragen u om voor het eerste gesprek het pasje van uw zorgverzekering, uw identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) en een schriftelijke verwijzing van uw huisarts meenemen (indien wij deze nog niet ontvangen hebben).