Aanmelden

 

dec 2022

OP DIT MOMENT HEBBEN WIJ GEEN MOGELIJKHEID TOT HET AANNEMEN VAN NIEUWE PATIËNTEN
we hopen in februari  2023 weer ruimte te hebben, mails met aanmeldingen worden op dit moment niet beantwoord

U kunt zich aanmelden door een email naar info@praktijkreestenregge.nl te sturen met daarin uw naam en telefoonnummer. Binnen een week wordt u teruggebeld. In dit eerste, kosteloze, telefonische gesprek wordt samen met u bekeken  of wij iets voor u kunnen betekenen. Indien dit zo is dan wordt er een intakegesprek gepland. U ontvangt van ons per email, een bevestiging van deze afspraak. De bijlage van deze  afspraakbevestiging bevat een aanmeldformulier. Wij vragen u dit formulier ingevuld terug te sturen per email. 

Tijdens het eerste gesprek, dat circa 60 minuten zal duren, komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hulpvraag
  • Psychische klachten, psychosociale problemen en relationele problemen
  • Eerdere hulp die u heeft gehad
  • Huidig functioneren op belangrijke levensgebieden
  • Levensverhaal
  • Medicatiegebruik
  • Lichamelijke gezondheid
  • Eventueel gebruik van verslavende middelen en/of verslavende activiteiten

Het kan zijn dat een intakegesprek van een uur niet volstaat. Indien dit zo is, wordt een vervolg intakegesprek met u gepland. Aan het eind van de intake-fase zal met u besproken worden welke behandeling wij adviseren en hoe deze behandeling vorm zal worden gegeven. Indien ons advies aansluit bij uw wensen en behoeften en u wilt met ons een behandeling aangaan, dan wordt gezamenlijk met u een behandelplan opgesteld. In dit plan wordt een korte schets gegeven van uw problematiek en worden een aantal doelen vastgesteld waaraan u wilt werken. De huisarts krijgt een kopie van dit behandelplan

Wij vragen u om voor het eerste gesprek het pasje van uw zorgverzekering, uw identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) en een schriftelijke verwijzing van uw huisarts meenemen (indien wij deze nog niet ontvangen hebben).