Cognitieve Gedragstherapie

CGT is een therapie ontstaan uit de gedragstherapie en de cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het uitvoeren van nieuw gedrag en/of het doorbreken van vermijdingsgedrag. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de wijze van denken over problemen. Een CGT behandeling richt zich op beiden invalshoeken. Meestal zijn deze behandelingen kortdurend en klacht- of probleemgericht. De therapie is zeer geschikt voor de behandeling van angst-, dwang- en depressieve klachten. 

https://www.vgct.nl