Interpersoonlijke Psychotherapie

IPT is een kortdurende, steunende gesprekstherapie die specifiek ontworpen is voor de behandeling van depressieve patiĆ«nten. IPT richt zich op actuele interpersoonlijke gebeurtenissen die door deze therapie gezien worden als oorzaak van de depressie. De hypothese is dat er een wederzijdse relatie bestaat tussen depressie en ingrijpende levensgebeurtenissen. IPT leidt tot verbetering van sociale relaties waardoor de depressie verdwijnt.

https://www.iptnederland.nl