Privacy

Geheimhouding

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG. Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheden om uw privacy te waarborgen. Bekijk ook het privacystatement voor meer informatie over de omgang met uw gegevens.

https://www.hulpbijprivacy.nl