Vergoeding behandelingen

De behandelingen binnen de praktijk worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Een verwijzing van de huisarts is daarbij een voorwaarde.​

Wij zijn een zogeheten “contractvrije” praktijk. Dat betekent dat wij geen contracten met verzekeraars hebben afgesloten. Voor de behandelingen die wij u bieden, sturen wij u een rekening. Deze betaalt u aan ons en kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.

Naast het door de overheid vastgestelde eigen risico dat eenieder jaarlijks zelf dient te betalen wanneer hij/zij  ziektekosten maakt, is de hoogte van de vergoeding voor psychiatrische en psychotherapeutische behandeling afhankelijk van de polis die u bij uw verzekeraar heeft afgesloten. Er zijn twee soorten polissen; Restitutiepolis en Naturapolis (zie hieronder).

Om achteraf niet voor onaangename verassingen komen te staan, raden wij u aan, voorafgaand aan de behandeling, contact met uw verzekeraar op te nemen om na te gaan wat voor soort polis u heeft afgesloten en welk bedrag u terugontvangt.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kiest u altijd zelf naar welke arts, therapeut of ziekenhuis u gaat. Dit heeft geen invloed op de vergoeding die u krijgt. U betaalt bij een restitutiepolis de rekening van uw zorgverlener soms wel eerst zelf. Vervolgens krijgt u achteraf het geld terug van uw zorgverzekeraar. 

Naturapolis

Bij een naturapolis maakt de verzekeraar afspraken met een aantal zorgverleners. Alleen bij deze gecontracteerde zorgverleners krijgt u de volledige vergoeding, zoals die geldt voor uw verzekering. Gaat u naar een andere arts of een ander ziekenhuis, dan vergoedt de verzekeraar vaak maar 50 tot 80 procent. Door de beperkte vrije zorgkeuze is een naturapolis altijd goedkoper dan een restitutiepolis bij dezelfde verzekeraar.

Tarieven verzekerde zorg

Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel de nieuwe bekostiging van de ggz. In het Zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. Het fundament van het Zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. De prestaties gaan om direct contact met u, zoals een face-to-face contact, beeldbellen, telefonisch contact of mailcontact.

De volgende zorgprestaties worden gefactureerd:

  • Consult diagnostiek. In deze diagnostische gesprekken onderzoeken we de ontstaansgeschiedenis van de aanwezige problematiek;
  • Consult behandeling. Dit betreft de individuele therapiesessies gericht op het zicht krijgen op en hanteerbaar maken van de problematiek;
  • Intercollegiaal overleg. Dit vindt plaats indien er noodzaak en meerwaarde is om te overleggen met een collega.

De rekening zal naar u verzonden worden (de frequentie hiervan is in overleg). U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar maar zult zelf zorg moeten dragen voor betaling aan onze pratijk. Afhankelijk van uw polis zult u dan voor gedeeltelijke of volledige vergoeding in aanmerking komen (zie boven).

In de tarievenzoeker https://zorgprestatiemodel.nza.nl van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle tarieven.