Register inschrijvingen

Voor nadere uitleg verwijzen wij u naar de twee tabbladen. Hieronder vind u onze BIG, AGB nummers

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Het BIG-register is een wettelijk online en openbaar register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen.

BIG-registratiesnummers Drs. C.C.A. Heij

BIG: Gezondheidszorgpsycholoog/Klinisch psycholoog: 89053343725

BIG: Psychotherapeut: 1905334376

BIG-registratienummer Drs. M. Pol

BIG: arts, specialisatie psychiatrie: 19064821401

https://www.bigregister.nl

Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB)

Het AGB-register bevat alle noodzakelijke (zorg-) informatie om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het ‘gidsen’ van de zorg mogelijk te maken. Zorgverleners en zorginstellingen hebben een eigen code in dit register. Het register wordt beheerd door Vektis.

AGB-code Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Reest en Regge:

AGB-code Zorgverlener M. Pol:

AGB-code Zorgverlener C.C.A. Heij: 94014860

https://www.vektis.nl

Kamer van Koophandel (KvK)

KvK-nummer Maatschap; Praktijk voor Psychotherapie en Psychiatrie Reest en Regge:

www.kvk.nl

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende, ingrijpende, ervaring.  Enkele voorbeelden van dergelijke ervaringen zijn geweldsincidenten, ongevallen en seksueel geweld. Het is een effectieve vorm van therapie om angstige beelden, nachtmerries, schrikreacties, gedachten en gevoelens over de ingrijpende gebeurtenis(-sen), door het oproepen van de gebeurtenis en het gelijktijdig aanbieden van afleiding, te ontdoen van de intense emoties die ermee gepaard gaan. EMDR wordt succesvol ingezet bij mensen die een(enkelvoudig trauma)) of meerdere (meervoudig trauma) traumatische ervaringen hebben moeten doorstaan.

Home

Interpersoonlijke Psychotherapie IPT

IPT is een kortdurende, steunende gesprekstherapie die specifiek ontworpen is voor de behandeling van depressieve patiënten. IPT richt zich op actuele interpersoonlijke gebeurtenissen die door deze therapie gezien worden als oorzaak van de depressie. De hypothese is dat er een wederzijdse relatie bestaat tussen depressie en ingrijpende levensgebeurtenissen. IPT leidt tot verbetering van sociale relaties waardoor de depressie verdwijnt.

Voor wie

Wij, Maaike Pol, psychiater en Casper Heij, klinisch psycholoog/psychotherapeut bieden basis en specialistische GGZ-behandeling aan mensen die reeds langdurend, vaak al vanaf de adolescentie,  last hebben van een of meerdere van de volgende klachtgebieden;

-Angstklachten

– Depressieve klachten

-Burn-out

-Problemen met opkomen voor jezelf

-Problemen ten gevolge van een negatief zelfbeeld

-Slaapproblemen

-Relationele problemen

-Posttraumatische stressklachten

-Identiteitsproblemen

-Emotieregulatieproblemen

Wij, Maaike Pol, psychiater en Casper Heij, klinisch psycholoog/psychotherapeut bieden basis en specialistische GGZ-behandeling aan mensen die reeds langdurend, vaak al vanaf de adolescentie,  last hebben van een of meerdere van de volgende klachtgebieden;

-Angstklachten

– Depressieve klachten

-Burn-out

-Problemen met opkomen voor jezelf

-Problemen ten gevolge van een negatief zelfbeeld

-Slaapproblemen

-Relationele problemen

-Posttraumatische stressklachten

-Identiteitsproblemen

-Emotieregulatieproblemen

-Problemen door een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD)

Heeft u last van bovenstaande klachten of een combinatie daarvan, hebben eerdere kortdurende behandelingen weinig of geen effect gesorteerd, heeft u het vermoeden dat de klachten gekoppeld zijn aan uw persoonlijkheid en zijn er reeds lang bestaande patronen in voelen, denken en handelen waarover u ontevreden bent, maar waarin u steeds terugvalt, dan kunnen wij u wellicht hulp bieden. 

Wij, Maaike Pol, psychiater en Casper Heij, klinisch psycholoog/psychotherapeut bieden basis en specialistische GGZ-behandeling aan mensen die reeds langdurend, vaak al vanaf de adolescentie,  last hebben van een of meerdere van de volgende klachtgebieden;

-Angstklachten

– Depressieve klachten

-Burn-out

-Problemen met opkomen voor jezelf

-Problemen ten gevolge van een negatief zelfbeeld

-Slaapproblemen

-Relationele problemen

-Posttraumatische stressklachten

-Identiteitsproblemen

-Emotieregulatieproblemen

-Problemen door een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD)

Heeft u last van bovenstaande klachten of een combinatie daarvan, hebben eerdere kortdurende behandelingen weinig of geen effect gesorteerd, heeft u het vermoeden dat de klachten gekoppeld zijn aan uw persoonlijkheid en zijn er reeds lang bestaande patronen in voelen, denken en handelen waarover u ontevreden bent, maar waarin u steeds terugvalt, dan kunnen wij u wellicht hulp bieden. 

Heeft u last van bovenstaande klachten of een combinatie daarvan, hebben eerdere kortdurende behandelingen weinig of geen effect gesorteerd, heeft u het vermoeden dat de klachten gekoppeld zijn aan uw persoonlijkheid en zijn er reeds lang bestaande patronen in voelen, denken en handelen waarover u ontevreden bent, maar waarin u steeds terugvalt, dan kunnen wij u wellicht hulp bieden. 

Welkom

Welkom op de website van de Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie “de Vecht” te Ommen. Wij bieden psychiatrische en psychotherapeutische behandeling aan volwassenen in de leeftijd van 21 tot 70 jaar.  

Wij zijn een praktijk voor mensen die vastlopen in relaties en/of werk door psychische klachten zoals angst of depressie, waaraan persoonlijke kenmerken ten grondslag liggen en onderhoudend zijn in de klachten. Wij richten ons op problemen en klachten die een gezond functioneren op een of meerdere levensgebieden in de weg staan.

In onze praktijk werken Casper Heij, klinisch psycholoog/psychotherapeut en Maaike Pol, psychiater, samen. 

​Indien u na het lezen van de informatie op onze website vragen heeft, dan kunt u  vrijblijvend contact opnemen.  Het telefoonnummer en email adres vindt u onder contact.