Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende, ingrijpende, ervaring.  Enkele voorbeelden van dergelijke ervaringen zijn geweldsincidenten, ongevallen en seksueel geweld. Het is een effectieve vorm van therapie om angstige beelden, nachtmerries, schrikreacties, gedachten en gevoelens over de ingrijpende gebeurtenis(-sen), door het oproepen van de gebeurtenis en het gelijktijdig aanbieden van afleiding, te ontdoen van de intense emoties die ermee gepaard gaan. EMDR wordt succesvol ingezet bij mensen die een(enkelvoudig trauma)) of meerdere (meervoudig trauma) traumatische ervaringen hebben moeten doorstaan.

Home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *